Ελληνική έκδοσηEnglish versionDeutsche VersionVersion Française
Real Estate, Civil Engineering & Tourism in Greece

Εκτιμήσεις Ακινήτων

1.

Η ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η επένδυση σε ακίνητα δεν είναι ούτε εύκολη ούτε απλή υπόθεση. Ακολουθεί κάποιους κανόνες και διαδικασίες που θα πρέπει να λάβει υπόψη του κάθε υποψήφιος επενδυτής. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί η σωστή επιλογή της θέσης του ακινήτου αλλά ότι θα πρέπει παράλληλα να ακολουθηθούν οι βασικοί εμπορικοί κανόνες. Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς ‘’για την πώληση όσο και για τη μίσθωση ο τρόπος προώθησης του ακινήτου, η διαπραγμάτευση των όρων συμφωνίας και ο σωστός προσδιορισμός της πραγματικής του αξίας είναι οι βασικότεροι παράγοντες για μια επιτυχημένη επένδυση σε ακίνητα’’. Ιδιαίτερα ο τελευταίος παράγοντας, αυτός δηλαδή του προσδιορισμού της τιμής αποτελεί ίσως το πιο ουσιαστικό κριτήριο για να θεωρηθεί μια επένδυση σε ακίνητο επιτυχής.


2.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Συντελεστής 0,8% έως το ποσό των 300.000 €
 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Έως 75.000 € 600 €
90.000 € 720 €
115.000 € 920 €
145.000 € 1.160 €
175.000 € 1.400 €
200.000 € 1.600 €
230.000 € 1.840 €
260.000 € 2.080 €
300.000 € 2.400 €
 
Συντελεστής 0,5% για το επιπλέον ποσό των 300.000 €
 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
400.000 € 2.900 €
600.000 € 3.900 €
800.000 € 4.900 €
1.000.000 € 5.900 €
1.500.000 € 8.400 €
 
Συντελεστής 0,3% για το επιπλέον ποσό των 1.500.000 €
 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
1.800.000 € 9.300 €
2.000.000 € 9.900 €
2.500.000 € 11.400 €
3.000.000 € 12.900 €
 
Συντελεστής 0,2% για το επιπλέον ποσό των 3.000.000 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 19%

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  1. Οι ανωτέρω τιμές εκτιμήσεως ισχύουν για απόσταση έως 10 χιλιομέτρων από την έδρα της ΛΟΥΠΑΣΗΣ Α.Ε., κατόπιν συμφωνίας για μεγαλύτερες αποστάσεις.
  2. Στα ανωτέρω ποσά οι εκτιμήσεις είναι επίσημες με υπογραφή ,σφραγίδα και τιμολόγιο.
  3. Σε εκτιμήσεις που συμμετέχει η εταιρεία μας στην πώληση και εάν αυτή πραγματοποιηθεί από εμάς επιστρέφεται (αφαιρείται από την προμήθειά μας) το 50% του ποσού της τιμής εκτιμήσεως και όχι του Φ.Π.Α.

Αρχή Σελίδας

3.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

  1. Τοπογραφικό διάγραμμα
  2. Αντίγραφο συμβολαίου
  3. Κατόψεις κτιρίων
  4. Έντυπο οικοδομικής άδειας
  5. Αυτοψία και φωτογράφηση εκτιμητή της εταιρείας μας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  1. Όποια δικαιολογητικά δεν υπάρχουν μπορεί να ασχοληθεί (κατόπιν συμφωνίας) το Νομικό και Τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας.
Αρχή Σελίδας
ΛΟΥΠΑΣΗΣ GROUP     ΚΡΗΤΗ:  ΧΑΝΙΑ   ΡΕΘΥΜΝΟ   ΗΡΑΚΛΕΙΟ   ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΚΥΠΡΟΣ:  ΛΑΡΝΑΚΑ   ΛΕΜΕΣΟΣ   ΠΡΩΤΑΡΑΣ   ΠΑΦΟΣ   
© copyright LOUPASSIS SA 2000-2013 all rights reserved